Nieuwsflits actualiteiten - week 7

14 februari '19

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Vogelvlucht Sancta Maria

Bouwactiviteiten

In dit nieuwe jaar is de woning op kavel 21 opgeleverd. De komende tijd worden er diverse woningen opgeleverd. De bouw van verschillende villa’s vordert gestaag. Op kavel 208 start aannemer Vlassak-Verhulst naar verwachting in maart met de werkzaamheden. De bouwkraan staat al klaar. De werkzaamheden op kavel 104 en 123 zijn van start gegaan.

Inloopavond wijziging bestemmingsplan

Voor de ontwikkeling van het laatste appartementengebouw (St. Vincentius) is een wijziging op het bestemmingsplan nodig. De gemeente Noordwijk legt u graag tijdens een inloopavond uit hoe ze de wijziging op het bestemmingsplan vervaardigd heeft en hoe ze deze in procedure gaan brengen. De inloopavond is gepland op 25 februari a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in de Sales Gallery op het landgoed. Afgevaardigden van de gemeente Noordwijk en de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria zijn tijdens de inloopavond aanwezig om u een toelichting op de procedure te geven en uw vragen te beantwoorden. 

Bezorging dagbladen

Brievenbussen

De bezorging van de dagbladen gaat niet altijd goed. Veelal worden de dagbladen bij de Hoofdpoort op de brievenbussen gedumpt. Dit is niet de bedoeling. Wilt u controleren of de administratie van uw dagblad uw juiste adres heeft? Wilt u dan ook aangeven dat u geen brievenbus heeft bij de Hoofdpoort maar dat de krant op uw adres (op het landgoed) bezorgd moet worden. Onze Service Manager bewaart de kranten nu een dag in de Sales Gallery en daarna ruimt hij ze op.

Levering brievenbussen

De levering van de brievenbussen ter plaatse van de gebouwen Bernadette, Theresia, Anna en Paulus, hebben wat vertraging opgelopen. Wij houden u via deze nieuwsflitsen op de hoogte van de levering en plaatsing van deze bussen.

Wandelpaden

Woensdag 13 februari is gestart met de afwerking van de wandelpaden bij gebouwen Bernadette en zo vervolgens alle wandelpaden. De deklaag die op de wandelpaden komt, wordt aangebracht na de KunstKlank weekenden. De verlichting van de wandelpaden wordt dan ook aangebracht.

Werkzaamheden rondom de kapel

De terreinafwerking rondom de kapel is in volle gang. Voordat het evenement plaats gaat vinden, is de terreinafwerking gereed.

Plaatsing haan en bollen

Vergulde haan

Tijdens de renovatie van de kapel zijn ook de haan en de bollen gerestaureerd. Een koperslager heeft de haan en de 4 bollen opnieuw verguld met bladgoud. Inmiddels staan de haan en de bollen klaar om terug op de kapel geplaatst te worden. Dit gebeurt op vrijdag 15 februari. U bent van harte welkom dit tafereel te komen bekijken. Naar verwachting plaatst een kraan de haan en bollen in de loop van de ochtend terug op de kapel. Het exacte tijdstip kunnen wij helaas niet vermelden.

Parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen van het Hoofdgebouw worden hersteld nadat het evenement (Hear my voice) op het landgoed heeft plaatsgevonden. De parkeerplaatsen worden vanaf 17 maart voorzien van een nieuwe deklaag. De fundering van de tijdelijke parkeerplaats achter het gebouw Theresia zal worden verwijderd en vervolgens worden kavels 37, 38 en 39 ingericht met beplanting en een bosstrook.

Werkzaamheden appartementengebouw St. Jozef

Werkzaamheden St Jozef

De terreininrichting van het appartementengebouw is gestart. Zoals in de vorige nieuwsflits is aangegeven, is de weg langs kavels 211 t/m 214 ingericht als bouwweg en wordt het overige verkeer omgeleid via de Bernadettelaan.

Hear my voice

De kapel dient in maart als locatie voor de bijzondere voorstelling "Hear my voice" van stichting KunstKlank. Afgelopen dinsdagavond 11 februari is er een inloopavond voor bewoners geweest in de Sales Gallery. De aanwezige bewoners waren enthousiast over de voorstellingen van KunstKlank. De organisatie van KunstKlank en de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria hebben deze avond voornamelijk vragen beantwoord over het parkeren tijdens het evenement. In een volgende nieuwsflits geven wij u meer details over de organisatie van dit evenement.

Vragen voor uw Service Manager

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met uw Service Manager Geert Westerhof via [email protected] of telefonisch via 06 - 278 762 16. 

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht