Nieuwsflits actualiteiten - week 52

23 december '20

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Kerst op Sancta

Woningbouw

Volgend jaar wordt het waarschijnlijk het drukste woningbouwjaar in de geschiedenis van Sancta Maria. De Lanen is zo-goed als klaar en zal overgaan naar onderhoud. In de boskavelstrook wordt hard gebouwd of gaat hard gebouwd worden.

Inzamelen kerstbomen

De gemeente Noordwijk gaat in 2021 de kerstbomen huis-aan-huis inzamelen en komt ook op Sancta Maria langs. Op woensdag 6 januari en dinsdag 12 januari komt de gemeente uw kerstbomen ophalen. De kerstboom kunt u op de genoemde 2 data voor 07.30 uur op de aanbiedplaats van de minicontainers neerleggen of op de plek waar u normaal gesproken uw huisvuil aanbiedt. Het is de bedoeling dat u de kerstbomen schoon aanlevert. Dat wil zeggen zonder versieringen, pot of standaard. De reden hiervoor is dat de kerstbomen gecomposteerd worden en deze materialen verstoren het composteringsproces. Wilt u na de inzamelronden van uw kerstboom af? Dan kunt u uw kerstboom inleveren bij de milieustraat te Katwijk of aanbieden naast uw minicontainer voor restafval. 

Poorten en verlichting

Helaas is het niet voor de Kerst gelukt alle poorten goed werkend te krijgen. Het probleem zat dieper dan de vakmensen verwacht hadden. Inmiddels zijn er diverse nieuwe motoren besteld die in de derde week van januari geplaatst worden. Ook de verlichting bij Liduina is een hele vervelende. Wij willen u danken voor uw geduld. 

Calamiteiten tijdens de feestdagen

Van 18 december tot 4 januari is uw service manager Johannes Hoogstraten op vakantie. Bij constatering van een niet-spoedeisend gebrek of probleem aan voorzieningen of het terrein graag per e-mail daarvan melding maken aan uw servicemanager via [email protected]. Uw e-mailbericht wordt vanaf 4 januari zo spoedig mogelijk beantwoord.

Contactgegevens bij calamiteiten:
• Dunea storingsnummer 088-3474747
• Elektra en gas 0800-9009
• Hoek hoveniers 0252-210256
• Bureau Boot 0318-527600

Fijne feestdagen

De medewerkers van de OntwikkelingsCombinatie Sancta Maria wensen u hele fijne kerstdagen en een gezond 2021!

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht