Nieuwsflits actualiteiten - week 50

28 november '18

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Kerst

Stand van zaken kavels


• De bouw van de villa op kavel 114 vordert gestaag. De firma Harderman uit Veenendaal is bezig met deze prachtige villa.
• Tevens is men gestart met de fundering van kavel 135. Tizo Bouw gaat deze villa bouwen.
• De fundering van de villa van kavel 133 is gestort en de vorderingen zijn buiten al duidelijk zichtbaar.
• Nabij kavel 134 is afgelopen week het onderhoudshek geplaatst

De volgende kavels zijn opgeleverd: kavelnummers 10, 13, 36, 106 en 206.

Kavel 109

Planning aanleg Mariatuin

De aanleg van de nieuwe Mariatuin heeft wat vertraging opgelopen. Naar verwachting zal de thematuin in week 5 in het nieuwe jaar gereed zijn. Afgelopen weekend hebben bewoners en kopers geholpen bij het beplanten van de tuin tijdens een gezellige participatiedag. Hartelijk dank alle hoveniers, bewoners en kopers voor jullie geweldige bijdrage en tot een volgende keer!

Participatiedag

Werkzaamheden rondom de Kapel

De tuin van de kapel wordt later ingericht. De rioolaansluitingen van de kapel en de bergingen zijn gereed. Het bouwhek rond de kapel blijft staan tot in het nieuwe jaar.

Bouwplaatsinrichting appartementengebouw St. Jozef

Voor de bouw van appartementengebouw St. Jozef (2A) wordt een bouwplaatsinrichting gemaakt ter hoogte van de kavel 213/214. De daar aanwezige boszone wordt beschermd door het aanbrengen van grondwallen. De overige groenzones worden beschermd door bouwhekken. Rondom de aanwezige bomen nabij gebouw St. Jozef worden maatregelen getroffen t.b.v. bescherming van de bomen. Het is van groot belang dat de bomen aan de linker- en rechterzijde van St. Jozef niet beschadigd raken. De start bouw staat gepland in week 6, 2019.

Parkappartementen avond

Nieuw contactpersoon voor uw Nieuwflitsen

Vanaf heden ontvangt u uw Nieuwsflitsen en tweemaandelijkse nieuwsbrieven vanuit de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV via Chantal Mudde. Chantal is werkzaam voor BPD (een van de twee partners binnen de ontwikkelingscombinatie) en draagt samen met verkoopmanager Nienke Schuitman zorg voor de (verkoop)communicatie. Chantal is bereikbaar via e-mailadres [email protected]

Vakantie van uw Service Manager

In verband met de komende feestdagen en vakantie van uw Service Manager Geert Westerhof informeren wij u graag over het volgende:

In de periode van 21 december 2018 tot en met 8 januari 2019 is er vanwege de Kerstvakantie geen of mindere aanwezigheid van of namens de Stichting en/of OCSM.  Bij constatering van een niet spoed eisend gebrek of probleem aan de voorzieningen, kunt u per e-mail een melding maken. Uw e-mailbericht wordt vanaf 9 januari zo spoedig mogelijk beantwoord.

Bij storingen aan de hekwerken of andere elektrische installaties op het terrein (die niet kunnen wachten tot volgend jaar 2019) kunt u onderstaand bedrijf contacten:
• Alle mechanische poorten, parkverlichting: Locas elektrotechniek – storingsnummer: 071 - 3619254 – (contactpersonen: de heer Soren Caspers
• Sesam: 0252 - 229844

Nutsbedrijven

Mocht er onverhoopt een (andere) storing optreden in de levering van energie en water dan kunt u zich, afhankelijk van de aard en oorzaak, wenden tot:
• Drinkwatervoorziening: Dunea algemeen storingsnummer 088 - 3474747
• Elektra en gas: Liander algemeen storingsnummer: 0800 - 9009
• Kabel: KPN – Ziggo zie website van de kabelorganisaties

Terrein onderhoud
Met hoveniersbedrijf Hoek hebben wij afgesproken dat zij in deze periode en het terrein ook extra in de gaten zullen houden.
Mocht er zich een calamiteit voordoen (bv. een omgewaaide boom) dan kunt u tijdens deze periode bellen met:
• Groen- en wegenonderhoud: Hoek Hoveniers – de heer Andre Hoek tel. 0252-210256

Algemeen
Bij constatering van een niet spoed eisend gebrek of probleem aan voorzieningen en/of het terrein graag per e-mail daarvan melding maken aan:
• Algemeen aanspreekpunt en service manager OCSM – Geert Westerhof 06 - 2787 6216 [email protected]
• Aanspreekpunt terreinbeheer: BOOT (namens OCSM)– Harry Vlastuin tel. 06 - 51559135 / [email protected]

In het onverhoopte geval er sprake is van een calamiteit kunt u ons bereiken via deze mobiele nummers.

Uw e-mail zal na de kerstvakantie zo spoedig mogelijk worden behandeld.

Rest mij u namens de Stichting, en alle medewerkers van de OCSM, een hele goede kerstvakantie en een gezond 2019 toe te wensen op het landgoed of elders!

Geert Westerhof
[email protected]

 

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht