Nieuwsflits actualiteiten - week 46

13 november '18

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Bouwactiviteiten

Er wordt volop gebouwd op het landgoed. Dit brengt veel verkeersbewegingen met zich mee. Helaas kunnen we daar niet omheen. Toekomstige bewoners en hun leveranciers worden gevraagd de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo is het een komen en gaan van vrachtwagens met bouwmaterialen, die worden verwerkt in de nieuw opgeleverde herenhuizen in de Paviljoens Anna en Theresia. Ook worden complete (villa)woningen aangevoerd op diepladers. Deze elementen worden vanaf de dieplader meteen op de fundering geplaatst. Door deze werkwijze is de bouwtijd van de villa zeer snel, maar de overlast kan soms wat groter zijn, gezien de omvang van het vervoer.

Ook zwaar transport komen we tegen op het landgoed (i.v.m. heistellingen) en dan niet te vergeten de talloze busjes van verschillende onderaannemers die de villa’s en herenhuizen tot een geweldig geheel creëren. 

  • De kavels 133 en 136 gaan starten met hun bouwactiviteiten
  • Van kavel 109 is de ruwbouw gereed. De afwerking gaat nu starten en de bewoners verwachten hun woning voor het einde van het jaar op te leveren
  • De villa op kavel 139 is gereed en de verhuizing is aanstaande

Informatie voor de bewoners van herenhuizen in Anna en Theresia:

De bewoners van de oudbouw Anna en Theresia zijn - in samenwerking met hun leveranciers - druk aan het afbouwen. Eind dit jaar verwachten we daar al de eerste verhuisbewegingen te zien.

Tips voor de nieuwe bewoners:

  • Door de aannemer is er voor gekozen om geen huisnummer aan te brengen
  • Voor de postbezorging en -pakketten is het aan te bevelen dat de bezorgers uw herenhuis kunnen vinden 
  • Wellicht kunt u uw huisnummer naast de brievenbus aanbrengen
  • De keuze is aan uzelf, ook ten aanzien van de vormgeving van het huisnummer

In verband met de bezorging, worden de paden naar de voorzijde van uw woning in week 48 en in week 49 aangebracht. De paden die worden aangebracht worden verlicht.

Bliksemafleiding toren kapel

Met het prachtige weer in de afgelopen periode zijn er foto’s gemaakt van het aanbrengen van de bliksemafleiding op de toren van de kapel. Een echt serieuze klus in een klein bakje, hoog in de lucht. Het is de installateur gelukt de bliksemafleiding te plaatsen. Prachtig werk. U ziet het koper schitteren in het zonlicht. Naar verwachting wordt in januari de haan op de toren teruggeplaatst.

Bliksemafleiding

De historische Mariatuin

Onlangs is hovenier Hoek gestart met het inrichten van de historische Mariatuin. Het verplaatsen van het Mariabeeld zal in week 47/48 plaatsvinden. In week 47 worden ook een tweetal dode bomen uit de tuin verwijderd. In de tweemaandelijkse nieuwsbrief (verschijnt deze week), het nieuwsbericht op de website en de extra nieuwsbrief van 1 november jl. kunt u meer lezen over deze inspiratietuin.

Voorbereidingen bouw Parkappartementen St. Jozef

In week 47 starten de voorbereidingen voor de bouw van Parkappartementen St. Jozef. Als eerste worden ter plaatse van de bouwlocatie de bomen verwijderd. In samenspraak met gemeente Noordwijk is een selectie gemaakt van de noodzakelijk te verwijderen bomen. De kapvergunning is verleend en de medewerkers van hoveniersbedrijf Hoek zullen de bomen volgende week verwijderen. Er is een boombeschermingsplan opgesteld waarin maatregelen zijn opgenomen, die schade aan de te behouden bomen voorkomen. Vervolgens wordt er een onderzoek gedaan naar eventueel aanwezige niet gesprongen explosieven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf dat de nodige veiligheidsvoorzieningen treft waardoor er geen risico is voor bewoners en bezoekers. Tenslotte wordt de riolering aangepast op de nieuwe positie van de Parkappartementen St. Jozef en St. Vincentius. De bouwwerkzaamheden van gebouw St. Jozef starten in het eerste kwartaal van 2019.

Locatie St. Jozef

Vragen voor uw Service Manager

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met uw Service Manager Geert Westerhof via [email protected] of telefonisch via 06 - 278 762 16. 

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht