Nieuwsflits actualiteiten - week 42

17 oktober '18

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Aangepaste openingstijden bouwpoort

In verband met het intensieve bouwverkeer op het landgoed en het feit dat niet alle vrachtwagenchauffeurs weten of ze wel of niet door de poort kunnen, is besloten de bouwpoort tijdens werkdagen permanent open te stellen van 06.30 uur tot 17.00 uur. De nieuwe openingstijden zijn onlangs al in gegaan. Door deze openstelling verwachten we dat het bouwverkeer deze route meer gaat volgen. Dat geldt ook voor de busjes die binnen komen ten behoeve van de afbouwactiviteiten in de Oudbouw. Graag verzoeken wij u uw aannemers er op te attenderen dat al het bouwverkeer inclusief busjes, gebruik dienen te maken van de bouwpoort.

Parkappartementen St. Jozef gestart

Afgelopen donderdag is de verkoop gestart van de 11 Parkappartementen St. Jozef. Het exclusieve woongebouw is verplaatst naar de locatie aan de Pauluslaan, waar ook Parkappartementen St. Vincentius (gebouw IV) in de toekomst gerealiseerd zal worden. Op de website vindt u meer informatie over het beschikbare woningaanbod. Op de grote maquette in de Sales Gallery kunt u de nieuwe situatie bekijken. Tot maandag 22 oktober a.s. kunnen belangstellenden inschrijven. Meer informatie

St. Jozef

Historische tuin

Op woensdag 21 november wordt een muur geplaatst in de historische tuin ten behoeve van het Mariabeeld. Het Mariabeeld, dat een kroonjuweel is vanuit de historie van het landgoed, zal op vrijdag 23 november worden verplaatst. Daarna zal de firma Hoek (hoveniers) de verdere inrichting verzorgen van de (nieuwe) historische tuin.

Mariabeeld totaal

Parkeermaatregelen

De ontwikkelingscombinatie gaat op korte termijn de volgende maatregelen treffen ten behoeve van het ongewenst parkeren en inrijden van paden en gazons door auto’s om en nabij de Pauluslaan, de Annalaan, de oudbouw en de Paviljoens Anna en Theresia. Over een lengte van 240 meter worden eikenhouten palen aangebracht, zoals ook reeds eerder zijn aangebracht in de parkzone. Deze palen steken circa 60 cm boven de grond. De onderlinge afstand tussen de palen is circa 2 meter. Hiermee streven wij naar het voorkomen van ongewenst parkeren en betreden van de parkzone met voertuigen. Ons doel is om de aanleg van de parkzone te beschermen voor schades en dat de natuur zich goed kan ontwikkelen. Mede gezien de toekomstige aanleg van de paden rondom de Paviljoens Anna en Theresia worden deze maatregelen getroffen.

Status bouw kavels

De bouwactiviteiten van de villa’s op het landgoed gaan gestaag door. Op de kavels 109 en 137 zijn de aannemers namens de nieuwe bewoners gestart met de werkzaamheden.  

Voor het zichtbeeld van het landgoed is het vriendelijke verzoek aan alle (kavel)eigenaren en bouwers om reclamedoeken die door leveranciers geplaatst worden aan de voorzijde en op de hekwerken van de kavels, direct te verwijderen. De service manager zal hier op toezien en eventueel ter plaatse het verzoek doen om de reclame te verwijderen. 

Kavel 109

Vragen voor uw Service Manager

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met uw Service Manager Geert Westerhof via [email protected] of telefonisch via 06 - 278 762 16. 

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht