Nieuwsflits actualiteiten - week 37

12 september '19

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Vogelvlucht Sancta Maria

Open Monumentendag zaterdag 14 september

Aankomend weekend vindt de landelijke Open Monumentendag plaats. Tijdens de Open Monumentendag zijn veel monumenten in Nederland gratis toegankelijk. Op het landgoed is de kapel op zaterdag 14 september tussen 11.00 en 16.00 uur opengesteld voor bezoekers. In de kapel vindt een tentoonstelling plaats waar naar verwachting ongeveer 20 – 30 mensen op af zullen komen. We hebben de organisatie gevraagd om bezoekers te vragen bij voorkeur met de fiets te komen zodat overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt wordt. Uiteraard bent u ook van harte welkom in de kapel.

Modelwoning Luiduinalaan 2

De Sancta Villa op kavel 2 is recent verkocht en op dit moment voert aannemer Van Leent nog enkele werkzaamheden aan deze modelwoning uit. Aan de buitenkant van de villa ziet u hier met name iets van bij de ramen en deuren.

Verlichting

Vorige week is de opdracht eruit gegaan naar de bedrijven om onderhoud te verrichten aan de verlichting (lantaarnpalen) aan de wegen, de gebouwen en de wandelpaden. Zoals het er nu naar uitziet zal dat in de maand september en oktober uitgevoerd worden. Ook de kapotte lantaarnpaal aan de Liduinalaan zal vervangen worden.

Honden uitlaten

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we externe honden uitlaatservices zouden informeren niet meer hun honden uit te laten op ons landgoed. Nu hebben we helaas nog niemand gezien die dit doet. Heeft u wel iemand gezien van buitenaf die dit doet? Informeert u dan uw Service Manager. U kunt een foto of naam van een uitlaatservice via WhatsApp sturen naar: (06) 47 14 83 02 of mailen naar: [email protected].

Zwerver

De laatste tijd wordt er met regelmaat een zwerver achter op het landgoed gesignaleerd. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Mocht u hem zien, belt u dan gerust de politie: 0900-8844. De politie is op de hoogte en zal hem dan verzoeken het landgoed te verlaten. 

Onderhoud schouwstroken en watergangen

Jaarlijks onderhoudt Hoveniersbedrijf Hoek de schouwstroken (de grasstroken langs de sloten) en de watergangen op het terrein van Sancta Maria. Voor goed waterbeheer is het van belang dat alle sloten, vaarten en kanalen (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden).

Schouw
Ieder jaar controleren we of de watergangen en hun oevers goed zijn onderhouden. Die controle noemen we de schouw. Wat gebeurt er als we niets doen? Het gevolg is: ingetrapte oevers, teveel waterplanten, ingevallen blad en overhangende begroeiing. Als we watergangen niet onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Naast problemen met het watersysteem geeft dat ook andere problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg.

Wat valt er onder regulier onderhoud?
• het verwijderen van (overtollige) waterplanten;
• het verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen;
• het schoonhouden van duikers, waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden.
(Bron: Hoogheemraadschap Rijnland)

Planning
Een beperkt aantal sloten zijn geschoond in week 31/32.
Het schonen van de alle resterende sloten is gepland in week 38.

Voor het maaien van de schouwstroken zetten wij een tractor in en handmaaimachines. Deze machines kunnen gedurende een korte periode geluids- en/of stofoverlast veroorzaken. Voor het schonen van de sloten zetten wij een mini- (3,5 ton) en midikraan (8 ton) in. Ook gebruiken we een tractor met kipkar (voorzien van gazonbanden) om het slootvuil af te ruimen. Deze machines kunnen gedurende een korte periode geluids- en/of stofoverlast veroorzaken. Om de gehele sloot te kunnen schoonmaken zijn deze grotere machines nodig.

Wij verzoeken u om rekening te houden met deze werkzaamheden:
• zorg dat de schouwstrook vrij toegankelijk is;
• zorg dat de sloten vrij zijn van obstakels zoals aanzuigslangen van pompen e.d.; er wordt door verschillende bewoners gebruik gemaakt van waterpompen die het water uit de sloot onttrekken. Deze zijn voor onze machinisten niet zichtbaar.

Zorgt u ervoor dat de watergang en/of schouwstrook met bovengenoemd materieel goed bereikbaar is, zodat Hoek de onderhoudswerkzaamheden uit kan voeren. Het is niet toegestaan dat u het onderhoud aan de watergangen zelf organiseert. 

Vragen voor uw Service Manager

Heeft u vragen of suggesties? Vanaf eind augustus is Geert Westerhof met pensioen en kunt u vanaf 1 september jl. contact opnemen met uw nieuwe Service Manager Johannes Hoogstraten via [email protected] of telefonisch via (06) 47 14 83 02.

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht