Nieuwsflits actualiteiten - week 35

5 juli '18

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Waterbeheer door de firma Hoek

Jaarlijks onderhouden de hoveniers van Hoek de schouwstroken (de grasstroken langs de sloten) en de watergangen op het terrein van Sancta Maria. Voor goed waterbeheer is het van belang dat alle sloten, vaarten en kanalen (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden).

Hoek controleert of de watergangen en hun oevers goed zijn onderhouden. Die controle wordt de schouw genoemd.

Als we niets doen...
Ingetrapte oevers, teveel waterplanten, ingevallen blad en overhangende begroeiing... Als we watergangen niet onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Naast problemen met het watersysteem geeft dat ook andere problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg.

Gewoon onderhoud

Hieronder valt:
• het verwijderen van (overtollige) waterplanten;
• het verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen;
• het schoonhouden van duikers, waterdoorgangen onder wegen of andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden.
(Bron: Hoogheemraadschap Rijnland)

Planning:
De eerste maaironde van de schouwstroken heeft plaatsgevonden in week 30; de tweede maaironde vindt plaats in week 37 of 38. Het schonen van de sloten is gepland in week 39.

Uitvoeren maai- en slootwerkzaamheden
Voor het maaien van de schouwstroken zetten wij een tractor in en handmaaimachines. Deze machines kunnen gedurende een korte periode geluids- en/of stofoverlast veroorzaken. Voor het schonen van de sloten zetten wij een mini- (3,5 ton) en midikraan (8 ton) in. Ook gebruiken we een tractor met kipkar (voorzien van gazonbanden) om het slootvuil af te ruimen. Deze machines kunnen gedurende een korte periode geluids- en/of stofoverlast veroorzaken. Om de gehele sloot te kunnen schoonmaken zijn deze grotere machines nodig.

Wij verzoeken u om rekening te houden met deze werkzaamheden:
 zorg dat de schouwstrook vrij toegankelijk is
 zorg dat de sloten vrij zijn van obstakels zoals aanzuigslangen van pompen e.d.; er wordt door verschillende bewoners gebruik gemaakt van waterpompen die het water uit de sloot onttrekken. Deze zijn voor onze machinisten niet zichtbaar

Wanneer de watergang en/of schouwstrook met bovengenoemd materieel niet goed bereikbaar is, kunnen wij geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. U dient hier dan zelf zorg voor te dragen conform de regels van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Let op: Firma Hoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigde eigendommen die in de sloot of op het schouwpad aanwezig zijn. Dus check op tijd of u nog eigendommen weg moet halen.

 

Waterbeheer

Archeologisch onderzoek

Vanaf begin augustus zijn er opgravingen geweest in verband met een archeologisch onder zoek op kavel 201. Deze kavel ligt tegenover Paviljoen Bernadette. Bij het nieuw te bouwen appartementengebouw blok IV is intussen ook een archeologisch onderzoek gedaan.

Archeologie

Wilg snoeien tussen kavel 125 en 126

De wilg, Salix alba tussen kavel 125 en 126 heeft een lengtescheur in de stam aan de zijde van kavel 125. Verder is er op 2,5 meter een spechtegat aanwezig aan de zijde van kavel 126. Om de boom te kunnen behouden dient de windbelasting gereduceerd te worden. Het advies is om de boom in te nemen zoals aangegeven in de foto, door middel van Fracture pruning, breuksnoei, techniek.

Fracture pruning is een snoeitechniek bij het innemen van bomen waarbij de takken bewust af mogen scheuren en er grotere afgescheurde stompen blijven zitten. Het is de bedoeling de helpende hand van Moeder Natuur zoveel mogelijk na te bootsen. Bomen reageren hierop met een betere en meer verspreide hergroei dan bij knotten of kandelaberen. Deze techniek wordt toegepast om bomen in te nemen zodat deze veilig kunnen blijven staan. Bijkomend voordeel is Het advies is om de boom 50% kleiner te maken. Voor deze ingreep is er een omgevingsvergunning nodig.

Wilg

Villa kavel 113

De villa op kavel 113 is gereed. De afrondende punten zijn intussen uitgevoerd en het resultaat mag er zijn!

Villa kavel 113

Vragen voor uw Service Manager

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met uw Service Manager Geert Westerhof via [email protected] of telefonisch via 06 - 278 762 16. 

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht