Nieuwsflits actualiteiten - week 30

25 juli '19

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Vogelvlucht Sancta Maria

Schouwen van de watergangen

In artikel 7.2 van de Nota bouw- en woonrijp maken staat dat het Parkmanagement Landgoed Sancta Maria verantwoordelijk is voor het onderhouden van de oevers en onderhoudsstroken. Deze verantwoording heeft de stichting ook naar het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze verantwoordelijkheden staan zowel in deze als ook op de uitgiftetekening die alle kaveleigenaren bij de overdacht ontvangen hebben. Op het opnameformulier staat dat dit ook ontvangen is en ook in de notariële stukken is getekend voor ontvangst.

Nu hebben verschillende kaveleigenaren (waarschijnlijk per ongeluk) toch het onderhoudspad en/of het talud van de watergang zo bewerkt zodat het onmogelijk is aan de regels van het waterschap te kunnen voldoen. Hierdoor riskeert de OCSM een flinke boete en de kosten van het alsnog uitvoeren van het onderhoud middels een handhavingsbeleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland wat ook doorberekend wordt.

In de komende weken zullen wij een opname doen en de betreffende kaveleigenaren benaderen en ze er op wijzen dit te veranderen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft voor Sancta Maria helaas geen uitzonderingsregel waardoor ook wij genoodzaakt zijn hun beleid uit te voeren. Over de datum wanneer er onderhoud gepleegd wordt, informeren wij u in de volgende nieuwsfits.

Scheiding bouw- en woonverkeer

Voor de veiligheid op het landgoed willen wij het bouwverkeer zoveel mogelijk scheiden van het woonverkeer. We merken dat het bouwverkeer vaak zoekende is op het landgoed naar de juiste afleverlocatie. Er wordt dan vaak onnodig rondgereden op wegen waar men niet hoeft te zijn. Om dit in te perken gaan we per 1 september de weg ter hoogte van Theresia afsluiten voor autoverkeer, dit wordt ook met borden aangegeven vanaf de Pauluslaan. Hiermee voorkomen we onnodig vrachtverkeer op de Pauluslaan ter hoogte van het hoofdgebouw, Anna en Theresia. Wanneer het vrachtverkeer aan deze route is gewend, zullen we de afsluiting openen voor personenauto’s. In dit document is de situatie weergegeven. Voor enkele bewoners levert dit tijdelijk wat ongemak op, daarvoor vragen we uw begrip.

Post en bezorging kranten

In september worden de brievenbussen bij de entree van het landgoed weggehaald zodat er geen post of kranten ongeadresseerd bezorgd kunnen worden. Het is de bedoeling dat alle bewoners van het landgoed een duidelijk zichtbare brievenbus met huisnummer hebben aan de straat. De regels hiervoor leest u hier na: https://www.postnl.nl/klantenservice/je-eigen-brievenbus/eisen

Wij verzoeken u contact op te nemen met de uitgever van uw krant mocht deze nog niet aan huis bezorgd worden.

Onderhoud aan het groen

Hoek Hoveniers is druk met de aanleg van de bestrating voor appartementencomplex St. Eugene. Ook de oprit naar de parkeerkelder wordt momenteel bestraat. Verder worden daar de plantvakken verbeterd, zodat daar in het najaar beplant kan worden. Daarnaast is Hoek bezig met regulier onderhoud. Door het bijzonder groeizame weer (geregeld een bui en toch redelijk hoge temperaturen) is het flink aanpoten om het onkruid onder de knie te houden. Verder loopt het boomprotectieplan door bij appartementencomplex 2a. Er wordt veel water gegeven aan de bomen om de gevolgen van de bronbemaling zoveel mogelijk op te heffen.

Het opschonen van de watergangen gebeurt in oktober. De najaarsschouw van het waterschap is op 1 november. Dan zijn de watergangen opgeschoond. De volgorde is dat we eerst de bermen maaien en vervolgens de watergangen opschonen.

In week 33 staat bij Hoek het kappen van bomen op basis van VTA (Visuele tree assesment, boomveiligheidscontrole) op de planning. Hiervoor is door Buro Boot een kapvergunning aangevraagd en deze is verleend. Op het landgoed worden bomen verwijderd die direct schade of risico kunnen veroorzaken aan de omgeving. Deze bomen zijn geschouwd door een ecoloog om de kap te kunnen verantwoorden en te aantonen dat er geen schade ontstaat aan beschermde flora en fauna.

Honden

In de afgelopen weken zijn er verschillende bewoners naar onze servicemanager toegekomen die klagen over bedrijven met een hondenuitlaatservice. Deze bedrijven van buiten het landgoed laten hun honden uit op ons landgoed. Omdat onze servicemanager niet altijd op het landgoed aanwezig is, willen wij u vragen de namen van deze bedrijven aan onze servicemanager door te geven zodat wij ze hierop aan kunnen spreken. Verder slingeren er behoorlijk veel hondenpoepzakjes rond op het landgoed. Wij stellen het op prijs als hondeneigenaren deze zakjes meenemen en opruimen. Daarnaast willen wij hondeneigenaren verzoeken de honden op het landgoed aangelijnd te houden.

Meeuwen

Wij hebben vernomen dat er waarschijnlijk op daken op het landgoed meeuwen aan het broeden zijn. Voor uw comfort is het verstandig preventieve maatregelen te nemen zodat (platte) daken nestvrij blijven en de meeuwen een andere plek uitzoeken om te nestelen. Bespreek (indien van toepassing) met uw buren hoe u de daken nestvrij houdt.

Bouwpoort

De bouwpoort is gemaakt net als het hek wat naar de bouwpoort toegaat. De bouwpoort is op werkdagen open van 6:00 s ’morgens tot 18:00 uur s ’avonds.

Vragen voor uw Service Manager

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met uw Service Manager Geert Westerhof via [email protected] of telefonisch via 06 - 278 762 16. 

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht