Nieuwsflits actualiteiten - week 28

16 juli '21

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Zomer drankjes

Bermen

We zien inmiddels dat de bermen aan de Pauluslaan meer gespaard worden en daarom gaan we elders ook stammetjes weghalen. De volgende straat wordt een gedeelte van de Liduinalaan en rondom de speelplaats aan de Annalaan. Aan u als bewoners om elkaar respectvol aan te spreken als u toch ziet dat mensen in de bermen parkeren.

Opschonen watergangen

Elk jaar worden de sloten/watergangen opgeschoond. In week 37 en 38 (13 -25 september) gaat Hoek Hoveniers de watergangen weer opschonen. Vooraf kunnen we niet precies aangeven welke dag Hoek bij u langskomt. Dit heeft te maken met het feit dat de ene watergang meer tijd kost dan de andere en daarnaast kan het weer ook een rol spelen in de planning. Wilt u er alstublieft voor zorgen dat de slangen voor de beregeningsinstallaties uit de sloot zijn en de buizen voor de HWA afvoer goed zichtbaar zijn voor de machinist. Verder hebben we er alle vertrouwen in dat Hoek Hoveniers zorgvuldig en gepast te werk gaat. Mogelijk ziet u alsnog enkele dagen/weken wat werksporen zoals bijvoorbeeld lichte insporing of gemorst slootwater. We zullen er alles aan doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Paviljoens

Zoals we in de vorige nieuwsflits hebben gemeld, is OCSM bezig met een notitie met richtlijnen voor de paviljoens ten behoeve van het leggen van zonnepanelen, het plaatsen van bouwwerken in de achtertuinen, vergunningsvrij bouwen etc. De OCSM streeft ernaar deze notitie na de zomer met u te delen. 

Verplaatsen van de bijenkasten

In de laatste nieuwsbrief hebben wij naar uw mening over het verplaatsen van de bijen gevraagd. De enquête is door 116 personen ingevuld. Volgens 80% van de respondenten kunnen de bijen op het landgoed blijven, waarbij vaak de opmerking is geplaatst dat dit geen overlast mag veroorzaken. De meningen over de nieuwe locatie van de bijen zijn verdeeld en we constateren toch overlast op de huidige locatie. We hebben daarom besloten de bijen niet te plaatsen op de beoogde locatie nabij de begraafplaats en beraden ons op een andere geschikte locatie op het landgoed. De imker heeft inmiddels alle bijen van het landgoed weggehaald. Dit was noodzakelijk geworden omdat de bijenkasten niet op korte afstand verplaatst kunnen worden. De kasten dienen eerst minimaal 3 kilometer van de huidige locatie vandaan geplaatst te worden om desoriëntatie van de bijen te voorkomen. Mocht er een geschikte locatie op het landgoed beschikbaar blijken, zullen wij u daarover nader informeren.

Drempels

De OCSM heeft de drempels in kaart gebracht waarop onvoldoende strepen staan. Met name op de Pauluslaan wordt daar in de komende maanden aandacht aan besteed en zullen er nieuwe strepen aangebracht worden.

Glasvezel

Van Glasdraad Bollenstreek hebben wij een update ontvangen over de aanleg van glasvezel op het landgoed. “We zijn ondertussen gestart met de uitrol in de Bollenstreek. Voor het gebied waar landgoed Sancta Maria toe behoort, staat onze aannemer op het punt de vergunning aan te vragen. We hopen dan in de loop van september te kunnen starten met de aanleg. Als beheerder wil ik u om begrip vragen voor de niet handige situaties die ongetwijfeld ook gebeuren. Natuurlijk zullen we erop toezien dat het op een nette manier gebeurd en keurig wordt achtergelaten. Dit is zeker ons streven. Ook hierin kunnen we niet voorkomen dat we ‘gebruikers sporen’ zullen zien. Waar gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders.”

Nice handzenders

Sesam Toegangssystemen heeft aangegeven dat de Nice ontvanger en diverse zenders zijn gekraakt, waardoor kwaadwillende de poort kunnen openen. Om deze reden is het Nice systeem afgekoppeld en een Roger systeem erin gezet. Dat betekent dat de Nice handzenders niet meer werken. (Dit heeft geen gevolgen voor het inbellen). De Rogers handzenders kunnen besteld worden bij Sesam Toegangssystemen. Ook de facturering en betaling loopt rechtstreeks via hen. De kwaliteit van de Roger handzender zit met name in de unieke frequentie tussen de zender en de ontvanger daarom benadrukt Sesam de handzenders bij hen aan te schaffen voor circa € 60 per stuk omdat ze anders niet achter de kwaliteit staan van de zenders. Bij vragen kunt u bellen met Sesam Toegangssystemen via 0252 229 844.

Vakantieperiode

De vakantieperiode is aangebroken en daarom sluiten wij af met u een hele fijne zomer te wensen. Geniet met uw familie, vrienden, buren en bekenden van een fijne zomerperiode op het landgoed of daarbuiten. Uw servicemanager is van 16 augustus tot en met 27 augustus op vakantie. Heeft u in deze periode vragen voor de servicemanager? Neemt u dan telefonisch contact op met het kantoor van BOOT via: 0318 527 600.

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht