Nieuwsflits actualiteiten - week 27

5 juli '18

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Gewijzigde omgevingsvergunningen

De inloopavond op 25 juni 2018 ten behoeve van de gewijzigde planvorming Parkappartementen is door belangstellenden goed bezocht. Op deze avond is men in de gelegenheid gesteld om informatie te verkrijgen van zowel functionarissen van de gemeente Noordwijk en de OCSM.

Naar aanleiding van de inloopavond is, in samenspraak met de gemeente Noordwijk, besloten om conform de gepresenteerde gewijzigde planvorming nieuwe omgevingsvergunningen aan te vragen. De aanvragen voor omgevingsvergunning zijn op 29 juni 2018 ingediend bij de Omgevingsdienst West Holland (ODWH).

Parkappartementen

Twee nieuwe aanvragen

De indiening bestaat uit twee omgevingsvergunningsaanvragen, te weten een wijziging van de reeds verleende omgevingsvergunning voor blok 2 en een nieuwe omgevingsvergunning aanvraag. Voor de laatst genoemde aanvraag is een verzoek aan de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk gedaan om voor de behandeling van de aanvraag de coördinatieregeling van toepassing te verklaren. Daarmee wordt integraal het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen in behandeling genomen.

Hoe wordt u geinformeerd

De ingediende aanvragen worden door de Omgevingsdienst West Holland behandeld. U kunt de behandeling van de aanvragen volgen via de informatievoorziening vanuit de ODWH (www.odwh.nl) en de publicaties in de plaatselijke kranten. Heeft u voor dit moment al vragen? Dan kunt u deze per e-mail sturen naar: [email protected]. Uw vraag zal dan zo spoedig mogelijk worden beantwoord. 

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht