Nieuwsflits actualiteiten - week 23

10 juni '21

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Strand Noordwijk

Bermen

We zien dat onder andere de pakketbezorgingsdiensten regelmatig in de bermen parkeren. Met name de bermen aan het voorste gedeelte van de Pauluslaan worden stuk gereden. Om die reden gaan we daar drie borden plaatsen met de tekst dat er niet in de bermen geparkeerd mag worden.

Hoek Hoveniers

Elk kwartaal laten we Hoek Hoveniers een herstelronde op het landgoed uitvoeren. Bij zo'n herstelronde worden de bermen nagekeken en hersteld, de stammen recht gelegd, verwijderd of juist bijgeplaatst, de lichtmasten hersteld etc. De herstelronde van dit kwartaal heeft Hoek zojuist afgerond. Hoek Hoveniers is daarnaast weer volop bezig met het complete groen onderhoud.

Plantvakken en afscherming groenstroken

Er zijn diverse plantvakken en groenstroken afgezet met zelf gefabriceerde afscherming zoals paaltjes met staaldraad erop of andere manieren. Dit geeft een slordig beeld. Wij verzoeken de desbetreffende kaveleigenaren dit weg te halen. Tevens willen we bewoners met honden vragen de hond niet in de plantvakken uit te laten. Gelukkig zijn er ook velen die het wel goed doen!

Paviljoens

Vanuit de paviljoens ontvangen wij regelmatig vragen over het leggen van zonnepanelen, het plaatsen van zonneschermen, bouwwerken in de achtertuinen of anderszins. De OCSM is bezig hier een notitie met richtlijnen voor op te maken.

Verplaatsen van de bijenkasten

Bijen

In de laatste nieuwsbrief heeft u gelezen dat wij willen voorstellen de bijenvolken van de imker op het landgoed een permanente locatie te geven langs het toegangspad naar de begraafplaats in het centrum van het landgoed. Om uw mening over deze nieuwe locatie van de bijen te inventariseren, willen wij u vragen een korte enquête in te vullen.

Na verwerking van de respons op de enquête corresponderen wij met u over de uitkomst. Na vrijdag 18 juni a.s. sluiten wij deze enquête. Alvast hartelijk dank voor uw deelname en betrokkenheid.

Naar de enquête

Fietspad bij bouwpoort

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien, is het fietspad aan de Langevelderweg opnieuw aangelegd. Bij de bouwpoort zijn de betonplaten weggehaald en is de aansluiting van de bouwinrit ook volledig geasfalteerd. Het autoverkeer dat vanaf Sancta Maria komt, heeft daar onvoldoende overzicht op het fietsverkeer. Om deze reden hebben we daar een stopbord geplaatst met stopstreep. Dan nog is het een lastige situatie. In de komende maanden gaan we proberen het overzicht nog meer te verbeteren. Gebruik als bewoners alstublieft zoveel mogelijk de hoofdpoort. De bouwinrit is met name bedoeld voor het bouwverkeer.

Wandelpaden

Er is vanuit bewoners van het landgoed geconstateerd dat de wandelpaden op het landgoed ook steeds meer als fietspaden gebruikt worden. Wij willen u verzoeken mensen die over de wandelpaden fietsen hierop aan te spreken. Mocht dit niet tot een verbetering leiden, dan zoeken we een andere passende oplossing.

Poort noordwest kant

Enkele maanden geleden is besloten de poort aan de noordwest kant van het landgoed (tussen kavel 39 en 40) alleen voor calamiteiten te gebruiken nadat de bouwpoort definitief verwijderd is. De bouwpoort zal pas verwijderd worden als de laatste woningen gereed zijn. Het bestuur heeft besloten dat de noordwest poort tot die tijd voor alle verkeer gesloten blijft.

Kliko’s

Op de dagen dat de kliko’s geleegd worden, zien we dat er diverse deksels van kliko’s open staan omdat ze te vol zitten. De wind heeft dan vrij spel en regelmatig heeft dit zwerfafval tot gevolg. Wilt u er bij harde wind op letten dat er geen afval uit uw container kan waaien?

Inritten

In de komende weken zullen er op verzoek diverse inritten verlegd en opnieuw geasfalteerd worden. Voor de inritten die wateroverlast hebben, komt de uiteindelijke oplossing nadat alle woningen gebouwd zijn. Het asfalt op het landgoed zal dan voorzien worden van een nieuwe asfalttoplaag. Ook de afstroming van het water wordt daarmee indien nodig aangepast.

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht