Nieuwsflits actualiteiten - week 21 en 22

31 mei '18

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u tweewekelijks op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden rondom de kavels, herenhuizen en appartementen. Uw servicemanager zal wegens vakantie gedurende een maand worden vervangen door Peter van den Blink. Lees meer in deze Nieuwsflits. 

Het Mariabeeld wordt verplaatst

Het Mariabeeld - dat nu een tijdelijke plek heeft langs de Pauluslaan - is een belangrijk en beeldbepalend element op het landgoed dat verwijst naar de historie van Landgoed Sancta Maria. De Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria (en velen met ons) beschouwen het beeld als een waardevol element dat een belangrijke plaats moet krijgen op het landgoed. Hiervoor is de Mariatuin aangewezen. Deze tuin wordt aangelegd tegenover Paviljoen Sturmia (het voormalige hoofdgebouw) waar nu een tijdelijke parkeerstrook is aangelegd. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het uitvoeringsplan voor het verplaatsen van het Mariabeeld. Uitgangspunt hierbij is om niet de gehele bestaande constructie met onderstel te verplaatsen maar alleen de sokkel met beeld en (indien mogelijk) de achterwand. Dit is een opdracht die met de nodige zorgvuldigheid uitgevoerd moet worden en waarvoor ervaren specialisten op dit gebied worden ingeschakeld. De verwachting is dat over enkele weken het uitvoeringsplan gereed is. Vervolgens wordt in de Mariatuin de fundatie aangelegd voor het beeld waarna het beeld met sokkel verplaatst kan worden. De verwachting is dat begin juli a.s. de verplaatsing kan worden uitgevoerd. In verband met het verplaatsen van het beeld en de aanleg van de Mariatuin worden de tijdelijke parkeerplaatsen tegenover Sturmia eind juni verwijderd. Vanaf dat moment kan er niet meer worden geparkeerd op deze strook.

Mariabeeld

Tijdelijke vervanging van uw servicemanager

In verband met de afwezigheid van uw servicemanager Geert Westerhof vanaf vrijdag 1 juni tot en met vrijdag 29 juni 2018 informeren wij u graag over zijn vervanging tijdens zijn vakantie. Peter van den Blink zal de heer Westerhof in de maand juni vervangen voor alle TOEZICHT-zaken.

De heer Van den Blink is als volgt bereikbaar:
E-mail: [email protected]
Mobiel: 06 - 23 99 87 17

 

Peter van den Blink

Overige zaken

Voor alle overige zaken is de heer Bram Oskam bereikaar.
E-mail: [email protected]
Mobiel: 06 - 46 82 10 03.

Bij constatering van een niet spoedeisend gebrek of probleem aan voorzieningen/of het terrein graag zoals gebruikelijk per e-mail melding maken aan uw servicemanager Geert Westerhof. Het probleem zal na zijn vakantie vanaf 1 juli zo spoedig mogelijk worden opgepakt. E-mail: [email protected]

Overige belangrijke telefoonnummers:

• Dunea, storingsnummer 088 - 3474747
• Elektra en gas: 0800 - 9009
• Hoek hoveniers: 0252 - 210256
• Locas Elektroniek: 071 - 3619254
• BOOT: 0318 - 527600

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht