Nieuwsflits actualiteiten - week 19

10 mei '22

De lente van 2022 is ook op het landgoed begonnen. We willen u in deze nieuwsflits meenemen in de actualiteiten op en rondom Sancta Maria.

Zomer drankjes

Kavelverkoop

  • Op 84 kavels zijn de eigenaren klaar met bouwen. Het merendeel van de tuinen is hiervan ook gereed.

  • Op 24 kavels wordt op dit moment gebouwd of zijn de bouwplannen binnenkort gereed.

  • Er staan 12 kavels ingepland om overgedragen te worden bij de notaris. Deze toekomstige kaveleigenaren zijn druk bezig met schetsontwerpen, bouwplanning, etc.

  • Er staan 3 kavels onder optie.

  • Kavel 809 en 813 zijn momenteel vrij.

Overdracht van het landgoed

In de afgelopen maanden is de OCSM met de gemeente Noordwijk gestart om de overdracht van de hoofdwegenstructuur voor te bereiden. In de Sales Gallery hebben wij kennis gemaakt met betrokken gemeente ambtenaren, oude afspraken zijn uit de kast gehaald en besproken. Ook hebben we met de gemeente een ronde gelopen over het landgoed om kennis te krijgen van elkaars zienswijze en wederzijdse wensen. De bedoeling is om dit jaar met de gemeente Noordwijk consensus te krijgen over de staat van het werk (juridische en kwaliteitstoets) en de werkzaamheden die nog verricht moeten worden. Voor deze werkzaamheden zal een nieuw bestek opgesteld worden ten behoeve van een aanbesteding. Voordat de overdracht naar de gemeente Noordwijk zal plaatsvinden, krijgen alle hoofdwegen op het gehele landgoed nog een intensieve en kostbare onderhoudsronde. De inzet is om voor het einde van dit jaar alle voorbereidingen gereed te hebben. Over het verloop daarvan en de overdracht, gaan we u op de hoogte houden.

Sint Vincentius – (Appartementencomplex 4)

Inmiddels is appartementencomplex 4 St. Vincentius ook opgeleverd en zijn de bewoners druk met de afbouw en de inhuizing. In de komende weken zal Hoek Hoveniers de tuin verder afmaken. 

Glasvezelaanleg

Zoals bij u bekend, zal er een glasvezelnetwerk worden aangelegd op het landgoed. OCSM is hiervoor in nauw overleg getreden met de uitvoerende partij. Als OCSM willen wij voorkomen dat er onduidelijkheden zijn over wie bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het herstelwerk bij ontstane schades tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. OCSM heeft bedongen bij de uitvoerende partij dat de betrokken partners Hoek en Boot de werkzaamheden gaan begeleiden. Hiermee vertrouwen wij erop dat meer grip ontstaat op de zorgvuldigheid van de uitvoering en het herstel van de bermen en paden. Het streven is om er dit jaar gezamenlijk uit te zijn. We sluiten niet uit dat de aanleg van het glasvezel bij de gemeente Noordwijk terechtkomt nadat het landgoed is overgedragen. 

Opschonen watergangen

Elk jaar worden de sloten/watergangen op het landgoed schoongemaakt. In week 37 & 38 (10 -24 september) gaat HOEK de watergangen opschonen. Dit houdt in dat we de waterplanten uit de sloot verwijderen en deze afvoeren. Eind augustus komen wij met een specifieke planning per parkdeel, zodat bewoners in de gelegenheid zijn om desgewenst voorzieningen als rijplaten aan te brengen. Zorg a.u.b. dat de slangen voor de beregeningsinstallatie(s) uit de sloot zijn en de buizen voor de HWA afvoer goed zichtbaar zijn voor de machinist. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig te werk en zetten wij passend materieel in. Mogelijk ziet u alsnog enkele dagen/weken wat werksporen bijvoorbeeld lichte insporing of gemorst slootwater. We zullen er alles aan doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Woningbouw

In de Lanen is men bijna klaar met het bouwen van woningen. Alle stammen zijn inmiddels weg en het gebied is klaar gemaakt voor beheer en onderhoud. Aan de Bernadettelaan is men op een enkele woning ook klaar met bouwen. In de boskavelstroken wordt nog hard gebouwd met name aan de noordwest zijde van het landgoed.

Poorten en hekwerk

Op dit moment doen alle poorten het en is er een totaal onderhoudsbeurt gedaan aan alle hekken en poorten inclusief het verven. Bij diverse poorten zijn er nieuwe motoren geplaatst. Met Van Rooijen Hekwerken zijn ook voor 2022 weer afspraken gemaakt over het onderhoud. 

Beveiliging op Sancta Maria

In het begin van dit jaar is er veel onrust geweest op Sancta Maria wat betreft inbraken. De politie van Noordwijk is daar druk mee bezig. Samen met de politie hebben we daarom ook het surveilleren verhoogd. Inmiddels wordt er door de politie dagelijks bij of op Sancta Maria gesurveilleerd. Verder zijn er door bewoners extra beveiligingsopties gevraagd, zoals meer bewakingscamera’s, een buurtpreventie whatsapp bord aan de hoofdingang en het fietspad, 24/7 bewaking voor aan de poort etc. Wij zijn daar intern mee aan de slag gegaan en komen tot de conclusie, dat wanneer er een ‘algemene commissie’ is op Sancta Maria die bestaat uit bewoners, we dit bij hen gaan neerleggen. Vervolgens kunt u daar gezamenlijk een democratisch besluit over nemen. Graag willen we hier dan met hen over van gedachten wisselen. Vanuit de OCSM is de optie besproken om het gehele systeem over te dragen aan de stichting. Gelukkig kunnen we inmiddels ook meedelen dat we de laatste maanden niets meer vernomen hebben van inbraken.

Honden uitlaten

Wij willen u nogmaals uitdrukkelijk verzoeken uw ‘poepend en/of plassend’ dier aan de riem te houden, NIET op andermans grond zijn of haar behoefte te laten doen en als het dier zijn behoefte gedaan heeft de vaste vorm ervan op te ruimen. 

Parkeren in de bermen

Meerdere keren hebben we in de nieuwsflits aangegeven om NIET te parkeren in de bermen. De reden is dat de bermen dan worden stuk gereden. Vervolgens geeft dit veel overlast. Ik wil u dringend vragen om zowel zelf als u bezoek niet meer in de bermen te (laten) parkeren maar in de daarvoor bestemde parkeervakken en op uw eigen terrein. Nu dat we zien dat er toch geparkeerd wordt in de bermen gaan we op diverse plaatsen weer stammen leggen om dit te voorkomen. Ook zien we dat er auto’s geparkeerd worden op andermans terrein. We willen vragen dat niet te doen, anderen hebben daar last van.

Lichtmasten en bomen

U zult misschien denken wat lichtmasten en bomen met elkaar te maken hebben. In de afgelopen maanden hebben we een paar flinke stormen gehad. Bij een controleronde is gebleken dat er verschillende lichtmasten scheef staan en ook enkele bomen zijn omvergewaaid. Gelukkig zijn er grote schades uitgebleven. Een compliment aan Hoek Hoveniers hiervoor. Met de overdracht naar de gemeente zullen we ook alle lichtmasten laten controleren. De enkele lichtmasten die zijn beschadigd, hetzij door bouwverkeer of door de storm, worden in de komende maanden hersteld.

  Terug naar de homepage
  Lees meer bewonersverhalen