Nieuwsflits actualiteiten - week 16 en 17

26 april '18

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u tweewekelijks op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden rondom de kavels, herenhuizen en appartementen. 

Hekwerk langs de kavelrand

Aan de zuidwest zijde van het landgoed - achter de kavels - is de aannemer op dit moment bezig een afscheiding te maken. Op bijgaande foto een impressie van de werkzaamheden. Het hekwerk wordt circa 2 meter meter hoog. De verwachting is dat het hekwerk eind april gereed is. Het hekwerk wordt in opdracht van de achterbuurman (akkerland achterliggende boerderij) op zijn eigen grond geplaatst. 

Hekwerk

Aanbrengen asfalt rondom Paviljoens Anna en Theresia

Aannemer Plegt-Vos is gestart met de werkzaamheden rondom de Paviljoens Anna en Theresia. Volgens planning zijn de werkzaamheden om en nabij week 23 gereed. Het aanbrengen van het asfalt gaat in één werkgang. Bij de twee gebouwen wordt er een asfaltbaan aangebracht. De precieze datum wordt nog gecommuniceerd door uw servicemanager. Houd u rekening met verkeershinder. Geadviseerd wordt om tijdens de werkzaamheden de route langs de Paviljoens Anna en Theresia naar de uitgang te mijden, en via de weg langs de parkzone / begraafplaats te rijden.

asfalt

Verlichting langs de wandelpaden thv Paviljoen Bernadette

Bij gebouw Bernadette vinden op dit moment voorbereidingen plaats voor het aanleggen van een kabel voor de verlichting langs de wandelpaden. Maandag 30 april wordt de kabel gelegd met de aansluitingen voor de lichtmasten. Daarna worden de wandelpaden aangebracht. In de nabijheid van de  blauwe piketten die nu in het terrein staan,  komen de lichtmasten te staan.

Verlichting wandelpaden

Nieuwe bomen ipv populieren

Ter compensatie van de gekapte populieren aan de Pauluslaan, worden op dit moment nieuwe bomen geplant. De nieuwe bomen zijn beuken, eiken en lindebomen.

Nieuwe bomen

Van uw servicemanager

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met uw servicemanager: Geert Westerhof via [email protected] of telefonisch via 06 - 278 762 16. 

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht