Nieuwsflits actualiteiten - week 12 en 13

3 april '18

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u tweewekelijks op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. Daarnaast vindt u in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden rondom de kavels, herenhuizen en appartementen. 

Bodemsanering

Vorig jaar is op het landgoed de bodem van meerdere kavels gesaneerd. Vervuilde grond is afgegraven en afgevoerd zodat deze kavels geschikt zijn om op te wonen. Op een tweetal kavels (209 en 811) kon de bodemsanering op dat moment niet worden afgerond. De nog aanwezige licht verontreinigde grond kon wegens de aanwezige bomen niet worden afgegraven. De betreffende bomen zijn begin maart verwijderd, afgelopen week is de licht verontreinigde grond verwijderd en afgevoerd. Nu de sanering is afgerond zijn alle kavels op het landgoed - wat bodemkwaliteit betreft - geschikt om te wonen. 

Klassieke lichtmasten langs de lanen

Donderdag 15 maart is de aannemer gestart met het aanbrengen van de bekabeling voor de nieuwe lichtmasten langs de lanen. Momenteel zijn er al rond de 60 van de in totaal 88 masten geplaatst. De verwachting is dat de plaatsingswerkzaamheden nog tot medio april duren (eind week 15).

Klassieke lichtmasten

Verlichting Annalaan

Diverse drivers in de armaturen van de openbare straatverlichting aan de Annalaan zijn defect. De drivers sturen de LED-verlichting aan van de lantaarnpalen. De nieuwe drivers zijn intussen besteld en worden naar verwachting binnen veertien dagen vervangen.

Opgeleverde kavels

De volgende percelen zijn onlangs opgeleverd en verkocht:
• Kavel 31
• Kavel 16
• Kavel 133
• Kavel 125

Uw servicemanager

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw servicemanager: Geert Westerhof via [email protected] of telefonisch via 06 - 278 762 16. 

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht