Nieuwsflits actualiteiten - week 12

19 maart '21

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Voorjaar op Sancta

Hoofdpoort

In de afgelopen maanden is zeer kritisch gekeken naar de hoofdpoort van Sancta Maria. Er is uitvoerig onderzoek gedaan en een oplossing gevonden zodat de hulpdiensten bij calamiteiten in alle gevallen 24/7 toegang tot het terrein hebben. Inmiddels is het systeem maandag 8 maart jl. met alle hulpdiensten getest en goed bevonden. Als we over de hulpdiensten spreken, hebben we het over de ambulance, brandweer, politie en huisartsenposten.

Op vrijdag 26 maart a.s. om 22:00 uur gaat de hoofdpoort weer automatisch dicht en ‘s morgens om 6:00 uur gaat de poort weer open. Dit is op alle dagen van de week zo ingesteld. Het is mogelijk dat u inmiddels een nieuw telefoonnummer heeft dat nog niet is aangemeld bij de hoofdpoort. Voor deze gevallen laten we de bouwpoort tot eind mei dag en nacht open staan. In de tussentijd kunt u via uw servicemanager uw (nieuwe) telefoonnummer aanmelden voor de hoofdpoort.

Openen van de hoofdpoort door bewoners

  • Alle bewoners van het landgoed zijn aangemeld met hun mobiele nummer op de zogenaamde ‘hoofdpoort gsm module'. Dit houdt in dat de poort door in te bellen uw nummer herkent en opengaat.
    Dit nummer is: (06) 30 75 67 56
    De hulpdiensten kunnen hier ook gebruik van maken.
  • Sommige bewoners hebben een zender besteld waardoor de poort ook open gaat. Wel moet de zender eerst goed ingeregeld zijn. Uw servicemanager kan u hierbij helpen. De hulpdiensten kunnen hier eveneens gebruik van maken.

Openen van de hoofdpoort door de hulpdiensten

  • De ambulance heeft standaard een S.O.S. baken in de auto. In het voormalig trafostation is een S.O.S. ontvanger geplaatst. Zodra de ambulance binnen het bereik van deze ontvanger is, gaat de poort automatisch open. De brandweer van Noordwijk is bezig om dit ook in hun auto’s te gaan bouwen.
  • Er is een pincodekastje aangebracht waarmee de poort ook opengemaakt kan worden. Mochten bovenstaande opties niet werken, gaat de poort door middel van het intoetsen van een code alsnog open.
  • De poort kan ook mechanisch geopend worden met een ontkoppelsleutel. Deze sleutel ligt in de sleutelkluis, in de muur naast de poort, onder het rood/witte bord met de letter B erop. De hulpdiensten hebben de sleutel van deze kluis, zodat zij de ontkoppelsleutel kunnen pakken, de hekken kunnen ontkoppelen en de poort handmatig kunnen openen.
  • In de afgelopen maand is de hoofdpoort voorzien van een 24 volts accupakket Dat houd in dat bij totale stroomuitval de poort direct open gaat op de accu’s en vervolgens open blijft totdat de stroom er weer op staat en iemand dat weer reset.

De magneet die het hek vorig jaar dicht hield tijdens de extreme storm is verwijderd. Mocht de hoofdpoort om welke reden dan ook niet open kunnen of niet toegankelijk zijn, dan is er vanaf de achterzijde van het landgoed via het fietspad een uitwijkroute. De hulpdiensten hebben een sleutel van de klappaal zodat ze door kunnen rijden nadat ze de paal neergelegd hebben. Hiermee zijn alle perikelen rond de hoofdpoort in combinatie met de hulpdiensten opgelost.

Fietspad

U heeft vast gemerkt dat er gewerkt wordt aan het fietspad aan de Langevelderlaan. Dit is een project van de gemeente Noordwijk. De gemeente heeft alle bewoners van het landgoed hier via een brief (die huis aan huis is bezorgd) over geïnformeerd. Als u vragen heeft over deze werkzaamheden, kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de gemeente die in deze brief vermeld staat.

Bermen

Helaas zien we toch weer stukgereden bermen. Momenteel zijn we ons opnieuw aan het beraden wat we daar mee gaan doen. De kans is groot dat we toch weer wat stammen extra gaan plaatsen.

Schouwstroken

Op diverse locaties zijn de schouwstroken langs de watergangen toegankelijk voor het onderhoudsmaterieel. Op een tweetal locaties is deze toegang al voorzien van een dubbele poort in de stijl van het landgoed. Van Rooijen is gestart met de productie van de overige toegangspoorten. Deze zullen dit voorjaar worden geplaatst op locaties die als toegang tot de schouwstroken zijn aangegeven. De kavelbewoners kunnen dit nazien op het bij aankoop geleverde kavelpaspoort. De bewoners van kavels die dit betreft zullen vooraf worden benaderd voor de plaatsing van de poort. Naar verwachting zal dit in mei uitgevoerd worden op de kavels die zijn afgebouwd.

Groenwerkzaamheden

Hoek is na de winter weer gestart met het onderhoud. De vaste planten zijn gemulcht en bemest. De bollen van het blauwe lint komen op en ook is in de bloementuin een kleurrijk bloeiend mengsel aan het ontstaan, wat ná de bloeiperiode van de bollen over wordt genomen door het in het najaar aangebrachte bloemenmengsel. Ook is de eerste ronde onkruidbeheersing op de halfverharding inmiddels uitgevoerd, zodat we vrij van chemicaliën het onderhoud verder op kunnen pakken. In de afgelopen periode is er op diverse delen van het landgoed plantwerk gedaan. Het appartementencomplex 2A is geheel in de stijl van de andere appartementencomplexen aangeplant. Hoek heeft weer zin om het landgoed ook dit jaar weer een verzorgde uitstraling te geven.

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht