Nieuwsflits actualiteiten - week 12

17 maart '20

Naast de periodieke bewonersnieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden over het beheer, onderhoud en het groen van het landgoed. U vindt in deze nieuwsflitsen ook updates over de werkzaamheden en procedures rondom de kavels, herenhuizen en appartementen.

Vogelvlucht Sancta Maria

Elektrische hoofdpoort

Wij hebben van de leverancier van het elektrisch gedreven hekwerk vernomen dat de storingsdienst per 1 januari 2020 ophoudt te bestaan. Dit betekent dat zij ’s avonds en in het weekend niet meer bereikbaar zijn om storingen aan de hoofdpoort op dat moment op te lossen. Een handleiding hoe u de hoofdpoort handmatig kunt ontgrendelen bij een storing vindt u op de website van Sesam Toegangssystemen: https://www.sesambv.nl/storing/ Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via: 0252-229844.

Daarnaast zijn wij op dit moment in overleg met de politie over de toegang tot het landgoed buiten openingstijden van de hoofdpoort.

Stammen in de berm

Diverse kaveleigenaren hebben gevraagd of de berm voor hun woning beschermd kan worden voor bouwverkeer door middel van boomstammen. U gaat daarom in de komende weken meer stammen zien liggen. Voor Hoek is dit wel lastiger met maaien, dus zodra er niet meer wordt gebouwd in een straat worden de stammen weggehaald en kan het ook netter onderhouden worden.

Promofilm

Voor de verkoop van een aantal kavels op het landgoed zijn wij een samenwerking aangegaan met Vlassak Verhulst Exclusieve Villabouw. Eén van de verkoopmiddelen die ingezet wordt, is een korte promofilm. De opnamen vonden in de laatste helft van 2019 plaats. Het bedrijf die deze film maakt, heeft met name ingezoomd op een aantal onverkochte kavels en hebben shots gemaakt met een overzicht van het landgoed waarbij uiteraard rekening is gehouden met de privacy van bewoners. Het resultaat delen wij graag met u via onderstaande video.

Een net en opgeruimd landgoed

Wij krijgen regelmatig verzoeken om via deze nieuwsflits aandacht te vragen voor het opruimen van speelgoed/tuinmaterialen, het parkeren buiten de parkeerplaatsen, de plek van afvalcontainers, het op tijd weghalen van geleegde afvalcontainers en het overtreden van de maximumsnelheid. De Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria houdt op het landgoed vooral in de gaten of de aannemers de gemaakte afspraken naleven. Wij doen vooral een beroep op u als bewoners om elkaar aan te kunnen spreken bij het constateren van bovenstaande situaties. Ziet u afval liggen die de recente 2 stormen over het landgoed hebben verspreid, vragen wij u vriendelijk dit op te ruimen.

Vogelonderzoek

Sovon Vogelonderzoek Nederland brengt op het landgoed de broedvogels in kaart. Maud van der Veen van Sovon is in de maanden februari t/m juni tweemaal per maand rond zonsopgang op het terrein voor vogelonderzoek. Mocht u dus 's morgens vroeg iemand over het terrein, door de bosjes en langs de sloten zien lopen met een verrekijker, dan is dat mevrouw Van der Veen. Zij heeft al twee jaar vogels geteld op Sancta Maria. Sovon wil door deze tellingen onder andere in kaart brengen of de vogelstand verandert door de veranderingen in de natuur op het terrein, zoals het bouwen van huizen, het aanleggen van nieuwe tuinen en parkranden en het kappen van de grotere bomen.

Bezoek Groothuis bouw

Groothuis bouw die op 20 december jl. met hun medewerkers op het landgoed een kijkje mochten nemen, wil alle bewoners hartelijk bedanken voor uw begrip. Het was een zeer geslaagde middag.

Onderhoud schouwstroken en watergangen

Jaarlijks onderhoudt Hoek de schouwstroken (de grasstroken langs de sloten) en de watergangen op het terrein van Sancta Maria. Voor goed waterbeheer is het van belang dat alle sloten, vaarten en kanalen (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden).

Schouw
Het waterschap heeft vorig jaar een schouw gedaan van de watergangen of ze voldoende geschoond waren wat ook dit jaar weer gaat gebeuren. Hoek Hoveniers heeft aangegeven om in week 38/39 de watergangen op te schonen. We willen alle bewoners oproepen om voor week 38 alle obstakels zoals pompen, palen, etc. uit de watergang te halen maar ook de onderhoudsstrook vrij te maken voor de medewerkers en hun machines.

Verlichting

Omdat nog steeds niet alle lichtmasten het doen op het landgoed hebben we in week 5 met netbeheerder Liander en ZIUT gezamenlijk gesproken over alle lichtmasten op Sancta Maria. Omdat Liander verantwoordelijk is voor de voedingskabel en Ziut voor de lichtmasten en het niet duidelijk is waar de storing zit, gaan ze in de komende weken gezamenlijk optrekken om de storing te verhelpen. N.a.v. dat gesprek hebben we een melding gedaan bij gemeente Noordwijk en is er een meetwagen van Liander geweest om alle voedingskabels door te meten die over het hele landgoed aanwezig zijn. De conclusie van Liander is dat het niet aan de voedingskabel kan liggen want op alle kabels van Liander staat stroom. Inmiddels staat er een afspraak gepland met ZIUT om opnieuw naar de defecte lichtmasten te kijken en de storing te verhelpen.

Vragen voor uw Service Manager

Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met uw Service Manager Johannes Hoogstraten via [email protected] of telefonisch via (06) 47 14 83 02.

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht