Extra nieuwsbrief - Terugkoppeling op enquête speellint, crossfit route en ontmoetingsplekken

23 juli '19

Eind mei hebben wij alle bewoners van het landgoed uitgenodigd voor de presentatie over het speellint op woensdag 12 juni jl. Bij deze presentatie waren diverse bewoners aanwezig. Aangezien wij graag alle bewoners in de gelegenheid wilden stellen, zijn of haar mening over de voorgenomen plannen te geven, hebben wij begin juli een enquête verstuurd. Wij hebben van ruim 70 mensen een reactie op deze enquête gekregen. De resultaten van deze enquête delen wij hierbij graag met u.

Inrichtingsvoorstel speel- en ontdeklint

De Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria heeft een afspraak met de gemeente Noordwijk om speelvoorzieningen op het landgoed te realiseren. In de visie Kroonjuwelen is opgenomen dat het speellint nabij de begraafplaats gericht zal zijn op kinderen ouder dan 10 jaar. In de plannen voor dit speellint hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met het groene karakter van het landgoed en de speelmogelijkheden hier op aan laten sluiten. Wij hebben enthousiaste reacties ontvangen op de plannen. Ook zijn er wat kritische geluiden. Uit de enquête blijkt dat een aantal bewoners zich zorgen maakt over het gebruik van het speellint en de neveneffecten daarvan (hangjeugd, kinderen, campinggasten, afval, geluid), de locatie van het speellint, de uitvoering en de financiële consequenties. Onderaan deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over het speellint.

Inrichtingsvoorstel crossfit route

In de enquête hebben wij uw behoefte gepeild voor een "gezonde" crossfit route. Van alle respondenten heeft 68% ons laten weten hier geen behoefte aan te hebben. Dit heeft ons doen besluiten de crossfit route niet aan te leggen op het landgoed.

Ontmoetingsplaatsen op het landgoed

Uit de enquête bleek tevens dat 60% van de bewoners geen behoefte heeft aan ontmoetingsplaatsen op het landgoed. Dit heeft ons doen besluiten geen verdere acties te ondernemen om een bijzondere ontmoetingsplaats aan te leggen op het landgoed.

Veel gestelde vragen speellint

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht