Extra nieuwsbrief - De Mariatuin

1 november '18

In het Inspiratieboek Kroonjuwelen zijn beelden - die belangrijke momenten in de tijd en in het landschap markeren - opgenomen. Dit inspiratieboek is in te zien op de website. Thematuinen zijn hier onderdeel van. Een van de nieuwe thematuinen op het landgoed wordt de Mariatuin; deze wordt tegenover het voormalige Hoofdgebouw gerealiseerd. De voorbereidingen voor het inrichten van een nieuwe Mariatuin zijn gereed. De uitvoering zal medio november starten. 

Voormalige historische tuin

De historische tuin - ooit onderdeel van Sancta Maria - voor het voormalige Hoofdgebouw (Paviljoen Sturmia) wordt deels in ere hersteld. De historische tuin wordt omgedoopt tot de Mariatuin. In het verleden was het Mariabeeld onderdeel van de voorgevel van het Hoofdgebouw. Op het balkon was het Mariabeeld prominent zichtbaar. Door de jaren heen is de voorgevel gewijzigd en heeft het Mariabeeld een nieuwe plek in Sancta Maria gekregen. Het beeld heeft vele jaren aan de hoofdas van Sancta Maria gestaan. Het Mariabeeld is een Kroonjuweel dat een nieuwe plek verdient op het landgoed. Om de historische betekenis duiding te geven is besloten om het beeld in verbinding te brengen met de oorspronkelijke plek. Het Mariabeeld wordt teruggeplaatst, in dit geval in de nieuw aan te leggen Mariatuin. Het beeld met muur omarmt de Mariatuin. De tuin is voor alle bewoners en bezoekers van Landgoed Sancta Maria toegankelijk. 

Bekijk hier het ontwerp

Mariatuin

Het Mariabeeld krijgt een nieuwe plek

Allereerst zal er een nieuwe betonmuur worden geplaatst waarna het Mariabeeld vanaf de huidige locatie verplaatst kan worden naar de nieuwe locatie, centraal in de Mariatuin.  Vervolgens - maar ook al gelijktijdig - richten de medewerkers van hoveniersbedrijf Hoek de tuin in met nieuwe beplanting en bomen. Door de tuin wordt ook een pad aangelegd zodat men door de tuin kan wandelen en ook het Mariabeeld kan bezoeken. Direct voor het beeld wordt een zitbank gemaakt wat als rust- en ontmoetingspunt in de tuin kan dienen.

Mariabeeld

Toekomstverwachting van de aanwezige bomen

In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande bomen. Deze bomen zijn beoordeeld op conditie en toekomstverwachting. Uit deze controle bleek dat het leeuwendeel ingepast kan worden, dit betreft 15 bomen. In de tuin werden ook een tweetal dode bomen aangetroffen, deze zullen worden verwijderd en vervangen door nieuwe bomen. Daarnaast staan er een drietal bomen in een slechte conditie of een lage toekomstverwachting. Ook deze 3 bomen willen we verwijderen en vervangen door 3 nieuwe bomen die op een gunstiger positie en in betere groeiomstandigheden geplant worden. Voor deze 3 bomen is een kapvergunning aangevraagd. Het vervangen van de bomen is nodig om een park in te richten dat voor langere termijn mooi en geschikt blijft. In de bijlage is het ontwerp van de tuin opgenomen evenals de beoordeling van de te verwijderen bomen. 

  Terug naar de homepage
  Ga naar het nieuwsflits overzicht