Extra nieuwsbrief

26 juni '18

Bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria

Op Landgoed Sancta Maria is middels het bestemmingsplan, op vier locaties met bestemming Groen Wonen, de realisatie van 44 nieuwbouwappartementen mogelijk gemaakt. Momenteel zijn gebouw I (St. Jeroen) en gebouw III (St. Eugene) in aanbouw. Op de locatie van gebouw II (St. Jozef) zijn meerdere beeldbepalende bomen aanwezig die door de bouw van de appartementen moeten wijken. 

Oorspronkelijke locatie
Nieuw model

Verkennen alternatieve locaties

In onderling overleg met direct belanghebbenden en de gemeente is ondanks de reeds verleende omgevingsvergunning, een verkenning gedaan naar alternatieve locaties in de parkzone van het landgoed voor gebouw II. De verkenning heeft geresulteerd in een alternatieve plaatsbepaling die middels afwegingen zoals onder andere stedenbouw, groen, behoudenswaardige bomen en ruimtelijke ordening is onderbouwd. De uitkomst is dat op de locatie nabij gebouw IV (St. Vincentius), twee gebouwen gerealiseerd kunnen worden (i.p.v. 1) aan de zuidwest kant van de Pauluslaan. 

Gekozen locatie

Bestemmingsplanwijziging

In overleg met de gemeente Noordwijk is besproken dat door middel van een wijziging van het bestemmingsplan gebouw II naast gebouw IV gerealiseerd kan worden en gelijktijdig het bouwrecht op de oorspronkelijke locatie komt te vervallen. Met het wijzigen van het bestemmingsplan ontstaat eveneens de noodzaak om de verleende omgevingsvergunning voor gebouw II te wijzigen. Om tot spoedige realisatie van gebouw II op de alternatieve locatie over te kunnen gaan zijn er wettelijke mogelijkheden om de procedure van de bestemmingsplanwijziging en de omgevingsvergunning voor bouwen gecoördineerd plaats te laten vinden. Dit is een bevoegdheid van het college en de gemeenteraad.

 

Gekozen locatie gecombineerd gebouw II en IV

Coördinatieregeling

Samen met de gemeente is besloten om te verzoeken de coördinatieregeling van toepassing te verklaren en de benodigde bestemmingsplanwijzigingen in behandeling te nemen. Tevens wordt verzocht om de verleende omgevingsvergunning voor gebouw II te wijzigen zodat de oorspronkelijke omgevingsvergunning bruikbaar blijft.

Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt u een e-mail sturen naar: [email protected]