Tijdens de renovatie van de kapel op Sancta Maria is gebleken dat de tand des tijds de klokken, en met name de wijzerplaten, niet ongemoeid heeft gelaten. De met bladgoud beklede stalen wijzerplaten waren ernstig aangetast  Na advies te hebben ingewonnen bij een klokkenexpert is vast komen te staan dat de wijzerplaten niet meer te restaureren zijn. In de toren zelf stond ook een groot uurwerk dat de vier zijden met de wijzerplaten en wijzers middels een ingenieuze overbrenging aandreef en zo de juiste tijd aangaf. Dit uurwerk is de afgelopen periode nauwkeurig gedemonteerd en inmiddels weer in elkaar gezet op een veilige plek.

Nieuwe identieke klokken

22 juni '18

De vraag was vervolgens wat te doen met de posities waar altijd klokken zichtbaar waren? Na onderzoek is er een bedrijf gevonden dat nieuwe en uiterlijk vrijwel identieke klokken kan leveren die elektrisch worden aangestuurd. De nieuw aan te brengen moederklok zorgt ervoor dat de uurwerken en dus de klokken op tijd zullen lopen. Doordat de moederklok met een separate DCF-ontvanger ( een radio-ontvanger die de ontvangen code digitaal beschikbaar stelt) is uitgerust, loopt de moederklok gelijk met de atoomklok in Duitsland. Ook de zomer- en wintertijd worden automatisch aangepast. 

Het is nog niet zover dat de klokken opnieuw kunnen worden gemonteerd en daarom zullen de komende tijd de sparingen in de toren zijn afgesloten middels een houten plaat. Maar als straks de toren van de kapel helemaal klaar is zal de tijd in absolute zin altijd zichtbaar zijn op Landgoed Sancta Maria.