Editie 5 van de Sancta Maria nieuwsbrief

5 juli '17

De 5e editie van de nieuwsbrief voor bewoners van Landgoed Sancta Maria is uit. Via deze nieuwsbrief informeren wij – de Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria C.V. (OCSM) - u met plezier over ontwikkelingen die op het landgoed (gaan) plaatsvinden. De nieuwsbrief wordt elke 2 a 3 maanden per e-mail aan bewoners verstuurd.

In deze editie

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: Paasevent en opening pluk- en speeltuin groot succes, Open Dag zaterdag 1 juli, voortgang renovatie Hoofdgebouw, start renovatie van gebouwen Anna en Theresia, start bouw Parkappartementen St. Jeroen, aangeplante bomen en de blauwe loper, aanleg van wegen in de boszone, bouwroute, toegang locatie, terreinontwikkeling en onderhoud, verkeer en fietspad. Op pagina vier informeren wij u over de bodemsaneringen die op het landgoed plaatsvind.