Bestemmingsplan Sancta Maria definitief vastgesteld

4 december '15

Na het vaststellen van de exploitatiebijeenkomst in september jl. is op woensdag 25 november het bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria onherroepelijk vastgesteld. Hiermee kan het bestemmingsplan definitief tot uitvoering worden gebracht. Het plan geeft ruimte voor het realiseren van vrije kavels, herenhuizen en nieuwbouwappartementen in het hoge woonsegment.

Sander Pieterse (locatiemanager Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV): "Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het landgoed. De bestemmingsplanprocedure heeft een aantal jaren in beslag genomen. Het is altijd een intensief proces, zeker in het geval van Landgoed Sancta Maria, waar veel aandacht is voor de historische waarden van het gebied. In nauwe samenwerking met de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout is naar een optimale uitwerking van het plan gekeken."

De laatste maanden is met name door de gemeenten hard gewerkt om het plan definitief vast te kunnen stellen. Beiden gemeenten hebben vooral aandacht gegeven aan het behoud van het unieke karakter van het landgoed. Dit karakter komt ook terug in de kwaliteit van de openbare ruimte.