Aanleg Tiny Forest

18 februari '20

Bij de ingang van het pas geopende speellint, ligt sinds deze maand een echt ‘Tiny Forest’. Nederland heeft de Tiny Forests ontdekt én omarmd. Landschapsontwerper Essi Laine van Hoek Hoveniers is vanaf het allereerste begin nauw betrokken bij het Tiny Forest-concept en schreef mee aan een handboek voor hoveniers.

Tiny Forests zijn kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal inheemse boomsoorten wordt geplant om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De aanleg in 2015 van het eerste officiële Tiny Forest – het Groene Woud in Zaanstad – heeft heel wat losgemaakt in de stedelijke openbare ruimte. Een Tiny Forest spreekt tot de verbeelding: binnen een paar jaar is namelijk sprake een volwassen bos in je buurt. De aantrekkingskracht zit hem in de praktische haalbaarheid, denkt Essi Laine: “Elke gemeente heeft wel een lapje braakliggende grond of een vergeten grasveldje zonder functie. Daarbij is een Tiny Forest relatief snel te realiseren.”

Veel animo

Het concept Tiny Forest is overgewaaid uit India. Geestelijk vader is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. IVN Natuureducatie (hierna IVN) haalde zijn idee naar Nederland. Eind 2021 moet Nederland honderd van dit soort minibosjes tellen, zo is het doel van IVN. Het initiatief van de natuurorganisatie wekte de sympathie van de Nationale Postcode Loterij, die dat uitte in een financiële gift van € 1,85 miljoen om het concept verder uit te rollen. Een Tiny Forest stimuleert de biodiversiteit, vergroot het waterbergend vermogen, gaat hittestress tegen, verbetert de luchtkwaliteit, is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, heeft een positieve werking op de gezondheid en is een speel- en leerplek voor kinderen.

tinyforest
tinyforest
tinyforest

Nieuwsgierig

Hoek Hoveniers heeft ruime ervaring met de aanleg van Tiny Forests. Na het eerste minibos in 2015 in Zaanstad, volgden er nog meer, onder andere in Delft, Almere, Utrecht en Uithoorn. En er komen er nog meer. Het eerste Tiny Forest is inmiddels vier jaar op weg. Het concept is ontwikkeld om zo snel mogelijk een draagkrachtig bos te hebben.

Het opzetten van een Tiny Forest vergt loslaten van bekende patronen. Bomen worden dicht op elkaar geplant: drie per vierkante meter. Dat is nodig om snel een dicht bladerdek te krijgen waaronder in korte tijd een bosklimaat ontstaat. Er worden uitsluitend inheemse bomen aangeplant die van nature in het betreffende gebied voorkomen, zoals eiken op een hogere zandgrond en essen, iepen en vogelkers op een voedselrijke grond. Het streven is zoveel mogelijk soorten aan te planten. De bedoeling is een zo goed mogelijk ecosysteem te creëren door een uitgekiende soortensamenstelling. Je moet kennis hebben van welke soorten waar thuis horen en durven te variëren in de keuze van de mengsels. Daarbij is het ook belangrijk om de bodemgesteldheid vooraf te checken. Immers: bomen moeten lekker diep kunnen doorwortelen.

  Terug naar het nieuwsoverzicht
  Bekijk het kavelaanbod