De toewijzingsprocedure Parkappartementen St. Vincentius

In verband met het grote animo voor de Parkappartementen zijn wij genoodzaakt over te gaan tot loting van deze woningen via de notaris. We proberen zoveel mogelijk mensen de woning van hun hoogste voorkeur toe te wijzen. Daarbij hanteren wij onderstaande procedure:

Een kandidaat
Is er 1 kandidaat voor een bouwnummer, dan wordt de woning aan die persoon toegewezen.

Meerdere kandidaten
Als er meerdere kandidaten zijn voor een bepaald bouwnummer, gaan wij voor dit bouwnummer over tot loting bij de notaris. Kandidaten die niet als optant ingeloot worden op een bouwnummer, worden ingeloot als reservekandidaat.

Reservekandidaten van St. Jozef 2 a en eerdere optanten van Parkappartementen St. Jozef 2, die hier melding van maken aan de hand van een e-mail* voor eind van de inschrijving, hebben (zoals eerder toegezegd) een voorrangspositie bij de loting van de appartementen St. Vincentius. De notaris wijst de laagste nummers toe aan de kandidaten met een voorrangspositie, de overige kandidaten krijgen de opvolgende nummers. Toewijzing vindt plaats op basis van (laagste) lotingsnummer.

Wij wijzen de bouwnummers toe aan kandidaten met een eerste voorkeur voor dat bouwnummer, eerst aan degene met het beste (laagste) lotingsnummer. Degene met het daarna volgende lotingsnummer is de eerste reserve kandidaat voor dat bouwnummer etc.

Als er geen kandidaten zijn met een eerste voorkeur voor een bepaald bouwnummer, wordt toegewezen aan de kandidaat met het beste ingelote rangnummer en het bouwnummer als tweede voorkeur, is er geen kandidaat met een tweede voorkeur voor dat bouwnummer, dan wordt toegewezen aan de kandidaat met het best ingelote rangnummer en het betreffende bouwnummer als derde voorkeur, etc.

Wij streven naar een optimale bezetting van alle bouwnummers. Dat betekent dat - als u de enige bent met een voorkeur voor een bepaald bouwnummer - dat bouwnummer aan u wordt toegewezen, ook als dit niet uw eerste voorkeur is.

*deze mag naar: [email protected]